'."\n"; echo "\t\t".'
'."\n"; menu_left(); echo "\t\t".'
'."\n"; echo "\t\t".'
'."\n"; echo "\t\t\t".''."\n"; // menu echo "\t\t\t".'
'; @clearstatcache(); if (file_exists($cmd.'.php')) { include($cmd.'.php'); } else { echo 'Nie ma takiej podstrony!
'."\n"; echo 'Kliknij, aby wejść na stronę główną!'."\n"; } echo "\t\t\t".'
'."\n"; // text echo "\t\t".'
'."\n"; // content echo "\t".'
'."\n"; // middle ?>